Prevádzkovateľ systému MyCinepass je spoločnosť ART FILM FEST, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Organizátor a jeho kontaktné údaje sú uvedené v menu konkrétneho festivalu pod položkou "Organizátor"


Riešenie reklamácie:

Nároky na reklamáciu vstupeniek a cinepassov zakúpených v systéme MyCinepass:

Bez nároku na reklamáciu a náhradu vstupeniek a cinepassov zakúpených v systéme MyCinepass::


Toto je aktuálny výsek zo Všeobecných obchodných podmienok rezervačného systému MyCinepass. Plné znenie Všeobecných obchodných podmienok nájdete v pätičke webovej stránky systému v sekcii "Obchodné podmienky".

Prevádzkovateľ systému MyCinepass je spoločnosť ART FILM FEST, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Organizátor a jeho kontaktné údaje sú uvedené v menu konkrétneho festivalu pod položkou "Organizátor"


Riešenie reklamácie:

Nároky na reklamáciu vstupeniek a cinepassov zakúpených v systéme MyCinepass:

Bez nároku na reklamáciu a náhradu vstupeniek a cinepassov zakúpených v systéme MyCinepass::


Toto je aktuálny výsek zo Všeobecných obchodných podmienok rezervačného systému MyCinepass. Plné znenie Všeobecných obchodných podmienok nájdete v pätičke webovej stránky systému v sekcii "Obchodné podmienky".